נט"ל
  להיעזר   להכיר   ללמוד
 
 

יום עיון של הצוות הקהילתיבשנים האחרונות פיתחה נט"ל מסורת של קיום ימי עיון לעובדים, למתנדבים ולמוזמנים. בכל יום עיון מעדכנת מחלקה אחרת מהמרכז את המשתתפים על פעולותיה ותוצריהן מתקופת הפעילות האחרונה. ביום רביעי,17.10.2007, קיים הצוות הקהילתי של נט"ל יום עיון שכותרתו, "לגעת בקהילה", יום העיון התקיים זו פעם הראשונה בבית נט"ל החדש בתל אביב.

החלק הראשון של יום העיון עסק בהצגת המודל האקולוגי-מערכתי, בפעילויות הצוות, באוכלוסיות שאליהן מגיע הצוות ובהצגת מקרים של התערבויות קהילתיות (התערבות חירומית באוכלוסייה רגילה ובאוכלוסיית אנשי מקצוע, התערבות מקצועית בארגונים שונים ועוד).


החלק השני של יום העיון התמקד בפעילות הנרחבת של הצוות הקהילתי בשדרות, בעיקר מאז התגברות נפילות הקסאמים מחודש מאי 2007 בחלק זה הוצגו כתבת חדשות ששודרה בנושא וכן מודל מקצועי שבו משתמשים אנשי הצוות בטיפול פרטני או משפחתי בבתי התושבים בשדרות כחלק מהפרויקט הייחודי של נט"ל, "הניידת".

 

דרונט בניית אתרים