נט"ל
  להיעזר   להכיר   ללמוד
 
 
קישורים לאתרים בעלי נושאים רלוונטיים

מוסדות בארץ

אגף השיקום במשרד הביטחון

בטל"א

צבא הגנה לישראל

משרד הרווחה והמחלקות החברתיות

פיקוד העורף
האתר מכיל מידע על הכנות ואופני התנהגות במצבי חירום (פגועי טרור, נפילת קסאמים וכדומה).

שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים