נט"ל
  להיעזר   להכיר   ללמוד
 
 

הנחיות כלליות להתמודדות עם חרדה של ילדים, לפי קבוצת גיל

ילדים עד גיל 3

ילדים בגילאי 3 עד 6

ילדים בגילאי  6 – 11

ילדים בגילאי 11 – 18

 

 

דרונט בניית אתרים